top of page

Transformační centrum Ústeckého kraje

⭐️ 3. Místo

Oceněno Českou Komorou Architektů

Ve spolupráci s Ing.arch. Richard Sukac, Ing.arch Richard Cech

Vizualizace: © Atelier Brunecky

Předmětem soutěže byl návrh Transformačního centra, které vznikne revitalizací a rekonstrukcí objektu střední školy na adrese Stará 2702/100 v Ústí nad Labem. Rekonstruovaný objekt se má stát vzorným příkladem revitalizace objektu a z druhé poloviny 20. století, a to pří zohlednění optimálních investičních a provozních nákladu. V objektu školy má vzniknout Transformační centrum, které bude poskytovat nezbytné podpůrné služby pro řízenou transformaci regionu.

230223_Sukac_HUB_UNL_CAM_B_nadvorie.jpg
bottom of page