top of page

OCENĚNÍ

TCUK.png

TRANSFORMAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE

3.cena2023

Předmětem soutěže byl návrh Transformačního centra, které vznikne revitalizací a rekonstrukcí objektu střední školy na adrese Stará 2702/100 v Ústí nad Labem. Rekonstruovaný objekt se má stát vzorným příkladem revitalizace objektu a z druhé poloviny 20. století, a to pří zohlednění optimálních investičních a provozních nákladu. V objektu školy má vzniknout Transformační centrum, které bude poskytovat nezbytné podpůrné služby pro řízenou transformaci regionu.

LFK.png

LÉKAŘSKÁ FAKULTA VINOHRADY

3.cena2023

Návrh na nové výukové centrum ve stávajícím univerzitním areálu u Vinohradské nemocnice v Praze s cílem rozšířit stávající kapacity pro výuku.

ZSR.png

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŘÍČANECH

2.cena2017

Předmětem soutěže byl návrh architektonického a konstrukčního řešení 18- třídní základní školy v Říčanech. Základní škola s 18 kmenovými třídami pro 1. i 2.stupeň bude mimo jiné obsahovat specializované učebny, jídelnu, tělocvičnu a venkovní sportoviště, zpevněné plochy (chodníky, parkoviště, komunikace), sadové úpravy pozemku. Základní škola bude umístěna na Komenského náměstí v Říčanech na nezastavěném pozemku, který byl využíván jako louka.

Brany Vystaviste.png

BRÁNY VÝSTAVIŠTĚ, HOLEŠOVICE

odměna 2017

Předmětem soutěže bylo zhotovení architektonického návrhu na úpravu hlavního vstupu areálu Výstaviště Praha, tj. vybudování dvou nových vstupních bran se zázemím a kultivace přiléhajících veřejných prostranství. Cílem obnovy vstupních bran a navazujících prostranství je otevřít areál Výstaviště Praha veřejnosti a včlenit ho do struktury okolního města

from the park.png

PORODNÍ DŮM, LETNÁ

2.cena2017

Porodní dům v Praze byl navržen na svažitém pozemku jako alternativa stávajícím porodnicím.

vizu2.png

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA

3.cena2014

Předmětem soutěže bylo zhotovení ideového architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace Malostranského náměstí. Cílem revitalizace náměstí je vytvořit veřejné prostranství reprezentativního a pobytového charakteru, které by odpovídalo jeho významu jako jednoho z nejvýznamnějších náměstí Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, která bude s tímto charakterem v souladu.

bottom of page