top of page

Malostranské náměstí

⭐️ 3. Místo

Oceněno Českou Komorou Architektů

5.Září 2014

Ve spolupráci s: Ing.arch. Zuzana Retterová

Předmětem soutěže bylo zhotovení ideového architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace Malostranského náměstí. Cílem revitalizace náměstí je vytvořit veřejné prostranství reprezentativního a pobytového charakteru, které by odpovídalo jeho významu jako jednoho z nejvýznamnějších náměstí Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, která bude s tímto charakterem v souladu.

 

Cílem ideové architektonické soutěže bylo definovat potenciál veřejného prostoru náměstí. Ke zvážení bylo zklidnění dopravy a etapizace vymístění parkovacích stání. V případě zásadní redukce parkování bylo žádoucí, aby soutěžící v ideové rovině navrhli možnost umístění parkovacích míst v navazujících lokalitách.

vizu2.jpg
schema1.png
schema2.png
schema3.png
schema4.png
bottom of page