top of page

Tělocvična v Birmensdorfu

Střední škola Birmensdorf-Aesch potřebuje v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel v Birmensdorfu a Aeschi trojnásobnou sportovní halu. Na svém vlastním pozemku se může rozšiřovat jen v omezené míře, proto by si ráda zachovala cenné venkovní prostory (hřiště, hřiště s celoplošným povrchem) v současné podobě. Trojitá sportovní hala by měla sloužit především střední škole a také základní škole jako školní tělocvična. Hala by však měla sloužit i místním/regionálním klubům ve večerních hodinách, o víkendech a případně i přes den. Doplní tak stávající venkovní zařízení.

exterier3.png
bottom of page