top of page

Porodní dům

⭐️ 2. Místo

Oceněno Českou Komorou Architektů

24. Října 2017

Autor: Ing.arch. Barbora Kopřivová

V porodnici je porod chápán jako normální a přirozená součást života, nikoli jako "operace". Porodní asistentky poskytují komplexní, kontinuální a individuální péči o dítě a matku. Žena není považována za pacientku, ale za jedince. Okolnosti porodu neurčuje personál, ale sama budoucí matka.

 

Cílem této práce je poskytnout alternativu k lékařsky vyvolávaným porodům a porodům doma. Porodní dům poskytuje službu, na kterou jako by většina dnešních nemocnic zapomínala: normální porod. Jistota, kterou tato zařízení nabízejí, je často vykoupena nedostatkem trpělivosti, problémy v komunikaci a někdy i pochybným chováním nemocničního personálu.

situace .jpg
elevation west.jpg
maternity room.jpg
bottom of page